Dirv_DR10LT statistika

Bendras šalies plotas – 6 528 648,30 ha, vertinimas buvo atliktas 3 371 339,11 ha. Vyraujanti Lietuvos dirvožemių paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šalyje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis šalies žemės našumas 2014 m. buvo 38,31 balai, 2018 m. buvo 38,31 balai ir 2023 m. buvo 38,04 balai (1 pav.). Maksimalus žemės našumas 2014, 2018 ir  2023 m. nustatytas Šakių rajono savivaldybėje, atitinkamai 51,48 balai, 51,64 balai ir 52,04 balai. Minimalus žemės našumas 2014, 2018 ir  2023 m. nustatytas Visagino savivaldybėje, atitinkamai 27,60 balai, 28,32 balai ir 26,83 balai.

1 pav. Lietuvos Respublikos žemės našumo maksimalios, minimalios ir vidutinės reikšmės (balais) 2014, 2018 ir  2023 m.