Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys (AŽ_DRLT)

Apie AŽ_DRLT

Naujienos

Teisės aktai

Apleistų žemių statistika
   2023 metų statistika
   2022 metų statistika
   2021 metų statistika
   2020 metų statistika
   2019 metų statistika
   2018 metų statistika
   2017 metų statistika

Kontaktai


SVARBI INFORMACIJA:

Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį peržiūrėti bei pranešti apie apleistų žemių sutvarkymą galima internetinėje svetainėje ŽISIS žemėlapių naršyklėje.


Kaip tinkamai sutvarkyti apleistas žemes Jūsų žemės sklype?

AŽApleistų žemių plotams priskiriami sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės sklype ar jo dalyje esančių žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Nuo 2013 metų Valstybės žemės fondas visoje Lietuvos teritorijoje sistemingai atlieka apleistų žemių fiksavimo, tvarkymo bei duomenų atnaujinimo darbus. Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo pagrindas – Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutartis su Valstybės žemės fondu, remiantis „Žemės tvarkymo ir administravimo bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo“ programa.

Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys kiekvienais metais atnaujinamas vadovaujantis:

  • Spektriniais Žemės paviršiaus vaizdais iš dirbtinių žemės palydovų;
  • Lietuvos Respublikos teritorijos M 1: 10 000 skaitmeniniu rastriniu žemėlapiu ORT10LT;
  • Lietuvos Respublikos teritorijos M 1: 10 000 georeferencinio pagrindo duomenųrinkiniu GDR10LT;
  • Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenimis;
  • Lietuvos Respublikos adresų registro savivaldybių ribų skaitmeniniais duomenimis;
  • Žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų plotų deklaravimo duomenimis;
  • Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis;
  • Lietuvos Respublikos žemės fondo praėjusiu metų informacija.