Žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys (Mel_DR10LT)

Apie Mel_DR10LT

Teisės aktai

Mel_DR10LT statistika
   2023 metų statistika
   2022 metų statistika
   2021 metų statistika
   2020 metų statistika
   2019 metų statistika

Kontaktai


Žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinį Mel_DR10LT peržiūrėti galima ŽISIS žemėlapių naršyklėje.

Melioracija pagerina dirvožemio būklę taikant hidrotechnines, kultūrotechnines, agromelioracines ir kt. priemones, siekiant sureguliuoti dirvožemio vandens, šilumos ir oro režimą, sudaryti geresnes sąlygas žemdirbystei, išsaugoti ir padidinti dirvos derlingumą, formuoti racionalią ūkio žemėvaldą. Melioracijos sistemą sudaro grupė melioracijos statinių (grioviai, slenksčiai, greitvietės, vandens pralaidos, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, siurblinės, tvenkinių žemės užtvankos, pylimai, drėkinimo vamzdynai, šuliniai, vandens nuleistuvai ir kiti) kurie yra susiję funkciniais ryšiais ir išsidėstę konkrečiame melioruotos žemės plote.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. vasario 8 d. įsakymu „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“ sukurta M 1:10000 Lietuvos žemių melioracinės būklės ir užmirkimo skaitmeninė duomenų bazė (Mel_DB10LT). Duomenų bazę sudaro informacija apie melioracijos statinių projektus, nusausintų žemių plotus, blogos būklės nusausintų žemių plotus, ir apie hidrotechninius (melioracijos) statinius.