Dirvožemio agrocheminių savybių duomenų rinkinys (DirvAgroch_DR10LT)

Apie DirvAgroch_DR10LT

Teisės aktai

DirvAgroch_DR10LT statistika

Kontaktai


Dirvožemio agrocheminių savybių duomenų rinkinį DirvAgroch_DR10LT peržiūrėti galima ŽISIS žemėlapių naršyklėje.

Agrocheminės dirvožemio savybės yra apibūdinamos kaip jame esančių augalų įsisavinamų cheminių elementų ir jų junginių, organinių medžiagų kiekiu (azotingumas, boringumas, fosforingumas, humusingumas ir kt.), rūgštumu ir kitomis dirvožemio savybėmis, darančiomis poveikį augalams, derlingumui, aplinkai. Agrocheminių dirvožemio savybių duomenų bazė apima šalies žemės ūkio naudmenų agrocheminių dirvožemio savybių tyrimus, jų skaitmeninę išraišką georeferencinių duomenų bazėje GDB10LT, periodišką duomenų atnaujinimą ir šios informacijos teikimą jos vartotojams.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 15 d. įsakymu „Dėl žemės našumo vertinimo duomenų bazės kūrimo ir duomenų atnaujinimo 2008–2011 metais programos bei žemės našumo vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pradėta kurti dirvožemių agrocheminių savybių duomenų bazė (DirvAgroch_DB10L). DirvAgroch_DB10L sudarė pagrindiniai agrocheminiai dirvožemio rodikliai: pH, humusingumas (smėlio dirvožemių), fosforingumas, kalingumas. Šių rodiklių duomenys buvo naudojami kompleksiškai vertinant dirvožemio našumą. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu „Dėl agrocheminių dirvožemio savybių tyrimų 2010–2012 metais programos ir jos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ patvirtinta programa, kurios tikslas užtikrinti informacijos kaupimo veiklos tęstinumą toliau plėtojant DirvAgroch_DB10L. Pagrindiniai šios programos uždaviniai: kasmet vykdyti pH (rūgštumo), judriojo fosforo, judriojo kalio, mineralinio azoto ir mineralinės sieros tyrimus bei pavasarį ir rudenį vykdyti dirvožemio mineralinio azoto ir mineralinės sieros stebėseną. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 11 d. įsakymu „Dėl agrocheminių dirvožemio savybių tyrimų 2016–2020 metais programos patvirtinimo“ dirvožemių agrocheminių savybių duomenų bazė (DirvAgroch_DR10L) papildoma naujais rodikliais: pH, judriojo fosforo ir kalio, mineralinio azoto, mineralinės sieros, humuso (organinės anglies), judriojo kalcio, judriojo magnio, judriojo aliuminio, judriųjų mikroelementų (B, Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, Co), sunkiųjų metalų (Cd, Cr, Ni, Pb, As), mainų katijonų.