Asmens duomenų apsauga

I. Bendrosios nuostatos

1. Žemės informacinės sistemos (toliau – ŽISIS) tvarkytojas – valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306205513, Vinco Kudirkos g. 18-1 LT-03105 Vilnius).

2. Tvarkytojas atsako už ŽISIS interneto svetainėje https://zisis.lt/ (toliau – Interneto svetainė) pateiktų asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

3. Asmens duomenys gaunami, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

II. Asmens duomenų naudojimas

4. Interneto svetainės tvarkytojas naudoja Naudotojų užklausos formoje pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) išimtinai tik Naudotojo užklausoms vykdyti bei atsiųsti jam naudingą informaciją ar prireikus su juo susisiekti.

5. Asmens informacija Interneto svetainėje rinkodaros tikslais nekaupiama.

6. Kai kurie kiti duomenys, tokie kaip Naudotojo jungimosi interneto domenas ir/ar IP adresas, operacinės sistemos ir naršyklės tipas, aplankyti puslapiai, apsilankymo data ir laikas, gali būti automatiškai kaupiami Interneto svetainės naudojimo apskaitos ir optimizavimo tikslais.

7. Interneto svetainės Naudotojų asmens duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo.

8. Naudotojas turi teisę susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie tvarkomi.

9. Naudotojas gali kreiptis dėl savo asmens duomenų tvarkymo į Tvarkytoją tiesiogiai arba raštu adresu – Vinco Kudirkos g. 18-1 LT-03105 Vilnius, el. paštu [email protected], telefonu (8 5) 266 0620.

10. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad Interneto svetainės Tvarkytojas ištaisytų neteisingus, neišsamius, netikslius, ar sunaikintų Naudotojo pateiktus asmens duomenis, arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymą.

III. Slapukų (angl. Cookies) naudojimas

11. Interneto svetainėje slapukai naudojami statistikos tikslais, vertinant Interneto svetainės lankomumą, atliekant statistinius tyrimus. Slapukai palengvina naudojimąsi Interneto svetaine. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Naudotojo tapatybės.

12. Interneto svetainės tvarkytojas pasilieka teisę anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims. Naudotojas gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios Interneto svetainės teikiamos paslaugos gali neveikti.

IV. Nuorodos į kitus tinklapius

13. Interneto svetainėje teikiamos nuorodos į tretiesiems asmenims priklausančias interneto svetaines. Pereidami į kitą svetainę, Jūs sutinkate su tos svetainės duomenų apsaugos ir kitomis nuostatomis bei taisyklėmis. Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvienos ne ŽISIS priklausančios aplankytos interneto svetainės sąlygomis.