DirvAgroch_DR10LT statistika

Apie DirvAgroch_DR10LT

Teisės aktai

DirvAgroch_DR10LT statistika

Kontaktai


Dirvožemio agrocheminių savybių duomenų rinkinį DirvAgroch_DR10LT peržiūrėti galima ŽISIS žemėlapių naršyklėje.

Judriojo fosforo (P2O5) didžiausios vidutinės koncentracijos buvo nustatytos Kėdainių rajone (1 pav.). Mažiausios judriojo fosforo (P2O5) vidutinės koncentracijos buvo Šilalės rajone.

1 pav. Judriojo fosforo vidutinės koncentracijos (mg∙kg-1) Lietuvos savivaldybių žemės ūkio naudmenose, 2011-2022 m.

Judriojo kalio (K2O) didžiausios vidutinės koncentracijos buvo nustatytos Kėdainių rajone (2 pav.). Mažiausios judriojo kalio (K2O) vidutinės koncentracijos buvo Šilalės rajone.

2 pav. Judriojo kalio vidutinės koncentracijos (mg∙kg-1) Lietuvos savivaldybių žemės ūkio naudmenose, 2011-2022 m.

Didžiausias rūgščių dirvožemių (pH<6) kiekis (%) buvo nustatytos Šilutės ir Varėnos rajonuose (3 pav.). Mažiausios rūgščių dirvožemių (pH<6) kiekis (%) buvo Pakruojo ir Joniškio rajonuose.

3 pav. Rūgščių dirvožemių (pH<6) kiekis (%) Lietuvos savivaldybių žemės ūkio naudmenose, 2011-2022 m.