Mel_DR10LT statistika

Apie Mel_DR10LT

Teisės aktai

Mel_DR10LT statistika
   2023 metų statistika
   2022 metų statistika
   2021 metų statistika
   2020 metų statistika
   2019 metų statistika

Kontaktai


Žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinį Mel_DR10LT peržiūrėti galima ŽISIS žemėlapių naršyklėje.

Mel_DR10LT rinkinio HDRST_T sluoksnį 2023 m. sudarė 1438 tiltai ir 87 sausinimo arba drėkinimo siurblinės. Tiltų ir siurblinių skaičius nuo 2019 m. sumažėjo, atitinkamai 0,49 % ir 1,15 %.

Labai blogos ir blogos būklės tiltų nuo 2019 m. padaugėjo, atitinkamai 8,57 % ir 10,64 % (1 pav.). Daugiausiai labai blogos ir blogos būklės tiltų buvo Pasvalio rajono savivaldybėje. Patenkinamos ir pakankamos būklės tiltų sumažėjo, atitinkamai 8,09 % ir 8,15 %. Daugiausiai pakankamos būklės tiltų buvo Šilutės rajono savivaldybėje. Geros būklės tiltų nuo 2019 m. padaugėjo 8,15 %.

Daugiausiai siurblinių 2019-2023 m. buvo Šilutės rajono savivaldybėje ir lyginant su bendru šalies siurbliniu skaičiumi sudarė 43,68 % .

1 pav. Valstybinėje melioruotos žemės ir melioracinių statinių apskaitoje esantys tiltai ir jų būklė 2019–2023 m.

Žemės ūkio naudmenose esančios blogos būklės melioruotos žemės plotai 2019 m. sudarė 0,82 % (2 pav.). Apie 5 % žemės ūkio naudmenų ploto sudarė blogos būklės melioruotos žemės 2020, 2021 ir 2023 m. Daugiau nei pusę žemės ūkio naudmenų ploto buvo blogai melioruotos 2022 m.

2 pav. Žemės ūkio naudmenose esančios blogos būklės melioruotos žemės plotai 2019–2023 m.