2018 metų statistika

2018 m. šalyje atliktas žemės našumo vertinimas (1 pav.).

1 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 49086,10 ha, vertinimas buvo atliktas 48825,90 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Akmenės rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 44,76 balai (2 pav.).

2 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Akmenės rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 80972,60 ha, vertinimas buvo atliktas 80800,30 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Alytaus rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 35,81 balai (3 pav.).

3 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Alytaus rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 680,00 ha, vertinimas buvo atliktas 663,10 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Vidutinis žemės našumas Alytaus miesto savivaldybės kadastro vietovės buvo 36,48 balai (4 pav.).

4 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Alytaus miesto savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 97512,50 ha, vertinimas buvo atliktas 97262,70 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Anykščių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 36,37 balai (5 pav.).

5 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Anykščių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 4562,10 ha, vertinimas buvo atliktas  4539,40 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: rišlūs smėliai ir smėliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), labai didelio fosforingumo (>200 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo ir kalingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Birštono savivaldybės kadastro vietovės buvo 36,92 balai (6 pav.).

6 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Birštono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 95221,20 ha, vertinimas buvo atliktas 94778,00 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Biržų rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 44,23 balai (7 pav.).

7 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Biržų rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 8568,20 ha, vertinimas buvo atliktas 8402,20 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: durpės. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Druskininkų savivaldybės kadastro vietovės buvo 30,04 balai (8 pav.).

8 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Druskininkų savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 23773,50 ha, vertinimas buvo atliktas 23488,70 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo ir kalingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Elektrėnų savivaldybės kadastro vietovės buvo 31,29 balai (9 pav.).

9 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Elektrėnų savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 62599,20 ha, vertinimas buvo atliktas 62024,10 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Ignalinos rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 33,50 balai (10 pav.).

10 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Ignalinos rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 44201,50 ha, vertinimas buvo atliktas 43247,10 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Jonavos rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 42,61 balai (11 pav.).

11 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Jonavos rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 84948,30 ha, vertinimas buvo atliktas 84383,20 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir sunkūs priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Joniškio rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 48,79 (12 pav.).

12 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Joniškio rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 82898,80 ha, vertinimas buvo atliktas 82560,80 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: dulkiški vidutinio sunkumo priemoliai ir dulkiški sunkūs priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Jurbarko rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 49,77 balai (13 pav.).

13 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Jurbarko rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 58409,90 ha, vertinimas buvo atliktas 58045,40 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) bei kalingi ir labai didelio kalingumo (151–200 ir >200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Kaišiadorių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 38,67 balai (14 pav.).

14 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kaišiadorių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 32685,40 ha, vertinimas buvo atliktas 32294,90 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: durpės. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Kalvarijos savivaldybės kadastro vietovės buvo 35,75 balai (15 pav.).

15 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kalvarijos savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 77738,50 ha, vertinimas buvo atliktas 76523,40 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir sunkūs priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo ir kalingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Kauno rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 48,00 balai (16 pav.).

16 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kauno rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 2137,50 ha, vertinimas buvo atliktas 1533,90 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Vidutinis žemės našumas Kauno miesto savivaldybės kadastro vietovės buvo 37,00 balai (17 pav.).

17 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kauno miesto savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 17191,90 ha, vertinimas buvo atliktas 16998,10 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), vidutinio fosforingi ir fosforingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo ir kalingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Kazlų Rūdos savivaldybės kadastro vietovės buvo 39,60 balai (18 pav.).

18 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kazlų Rūdos savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 98852,70 ha, vertinimas buvo atliktas 98147,00 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Kelmės rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 36,41 balai (19 pav.)

19 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kelmės rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 111224,40 ha, vertinimas buvo atliktas 110726,70 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), vidutinio fosforingumo (101–150 mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas  Kėdainių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 49,20 balai (20 pav.).

20 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kėdainių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 71969,40 ha, vertinimas buvo atliktas 71378,20 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100  mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas  Klaipėdos rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 36,50 balai (21 pav.).

21 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Klaipėdos rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 1851,80 ha, vertinimas buvo atliktas 1671,60 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių drenažu. Šioje vietovėje vyrauja rūgštoki (5,6–6,0), labai mažo ir mažo fosforingumo (0–50 ir 51–100 mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Klaipėdos miesto savivaldybės kadastro vietovės buvo 41,42 balai (22 pav.).

22 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Klaipėdos miesto savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 56196,50 ha, vertinimas buvo atliktas 55849,90 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6),  mažo fosforingumo (51–100  mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Kretingos rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 39,53 balai (23 pav.).

23 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kretingos rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 64255,8 ha, vertinimas buvo atliktas 63802,7 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100  mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo ir kalingi  (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Kupiškio rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 41,55 balai (24 pav.).

24 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kupiškio rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 60994,20 ha, vertinimas buvo atliktas 60458,10 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), labai mažo ir mažo fosforingumo (0–50 ir 51–100 mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Lazdijų rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 32,27 balai (25 pav.).

25 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Lazdijų rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 54755,70 ha, vertinimas buvo atliktas 54376,90 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6),  mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150  mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo ir kalingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Marijampolės savivaldybės kadastro vietovės buvo 49,43 balai (26 pav.)

26 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Marijampolės savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 74177,10 ha, vertinimas buvo atliktas 73627,80 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Mažeikių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 41,72 balai (27 pav.)

27 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Mažeikių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 63253,00 ha, vertinimas buvo atliktas 63047,60 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Molėtų rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 30,58 balai (28 pav.)

28 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Molėtų rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 25,56 ha, vertinimas buvo atliktas 0 ha. Vidutinis žemės našumas Neringos savivaldybės kadastro vietovės buvo nenustatytas balai (29 pav.)

29 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Neringos savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 38927,50 ha, vertinimas buvo atliktas 38402,20 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Pagėgių savivaldybės kadastro vietovės buvo 35,19 balai (30 pav.)

30 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Pagėgių savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 95518,70 ha, vertinimas buvo atliktas 95213,70 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir mažo kalingumo (51–100 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Pakruojo rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 46,67 balai (31 pav.)

31 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Pakruojo rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 2541,90 ha, vertinimas buvo atliktas 2392,60 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: rišlūs smėliai ir smėliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), vidutinio fosforingumo ir fosforingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Palangos miesto savivaldybės kadastro vietovės buvo 35,36 balai (32 pav.)

32 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Palangos miesto savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 125407,50 ha, vertinimas buvo atliktas124465,10 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Panevėžio rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 45,06 balai (33 pav.)

33 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Panevėžio rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 1575,90 ha, vertinimas buvo atliktas 1327,90 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), vidutinio fosforingumo ir fosforingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Panevėžio miesto savivaldybės kadastro vietovės buvo 44,54 balai (34 pav.)

34 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Panevėžio miesto savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 97800,90 ha, vertinimas buvo atliktas 97688,00 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Pasvalio rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 50,17 balai (35 pav.)

35 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Pasvalio rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 58002,00 ha, vertinimas buvo atliktas 57409,60 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Plungės rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 32,21 balai (36 pav.)

36 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Plungės rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 62083,30 ha, vertinimas buvo atliktas 61815,40 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Prienų rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 38,17 balai (37 pav.)

37 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Prienų rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 107165,60 ha, vertinimas buvo atliktas 106422,30 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Radviliškio rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 45,67 balai (38 pav.)

38 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Radviliškio rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 106927,00 ha, vertinimas buvo atliktas 106609,30 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Raseinių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 42,21 balai (39 pav.)

39 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Raseinių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

 Bendras vietovės plotas – 23040,50 ha, vertinimas buvo atliktas 22547,40 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja mažo rūgštingumo (5,1–5,5), labai mažo ir mažo fosforingumo (0–50 ir 51–100 mg∙kg-1) bei mažo kalingumo (51–100 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Rietavo savivaldybės kadastro vietovės buvo 33,46 balai (40 pav.)

40 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Rietavo savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 102427,20 ha, vertinimas buvo atliktas 101807,90 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Rokiškio rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 34,84 balai (41 pav.)

41 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Rokiškio rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 65686,30 ha, vertinimas buvo atliktas 65588,90 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Skuodo rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 37,32 balai (42 pav.)

42 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Skuodo rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 100008,90 ha, vertinimas buvo atliktas 99918,60 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: dulkiški vidutinio sunkumo priemoliai ir dulkiški sunkūs priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), vidutinio fosforingumo (101–150 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Šakių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 51,64 balai (43 pav.)

43 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Šakių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 65289,1 ha, vertinimas buvo atliktas 65032,20 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja mažo rūgštingumo (5,1–5,5), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Šalčininkų rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 32,07 balai (44 pav.)

44 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Šalčininkų rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 101105,80 ha, vertinimas buvo atliktas 100317,20 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Šiaulių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 44,24 balai (45 pav.)

45 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Šiaulių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 1238,10 ha, vertinimas buvo atliktas 649,00 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Vidutinis žemės našumas Šiaulių miesto savivaldybės kadastro vietovės buvo 37,97 balai (46 pav.)

46 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Šiaulių miesto savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 73671,70 ha, vertinimas buvo atliktas 73419,50 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Šilalės rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 32,66 balai (47 pav.)

47 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Šilalės rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 85752,90 ha, vertinimas buvo atliktas 85047,10 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: rišlūs smėliai ir smėliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja mažo rūgštingumo (5,1–5,5), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir mažo kalingumo (51–100 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Šilutės rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 33,13 balai (48 pav.)

48 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Šilutės rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 48878,10 ha, vertinimas buvo atliktas 48609,70 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Širvintų rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 37,18 balai (49 pav.)

49 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Širvintų rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 45698,00 ha, vertinimas buvo atliktas 44892,50 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), labai mažo ir mažo fosforingumo (0–50 ir 51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Švenčionių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 34,13 balai (50 pav.)

50 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Švenčionių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 60229,80 ha, vertinimas buvo atliktas 59703,20 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Tauragės rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 39,17 balai (51 pav.)

51 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Tauragės rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 77452,10 ha, vertinimas buvo atliktas 76478,50 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), labai mažo ir mažo fosforingumo (0–50 ir 51–100 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo ir kalingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Telšių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 33,57 balai (52 pav.)

52 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Telšių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

 Bendras vietovės plotas – 41679,70 ha, vertinimas buvo atliktas 41098,10 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), labai didelio fosforingumo (>200 mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Trakų rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 28,70 balai (53 pav.)

53 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Trakų rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 79012,50 ha, vertinimas buvo atliktas 78234,30 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Ukmergės rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 39,20 balai (54 pav.)

54 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Ukmergės rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 60844,20 ha, vertinimas buvo atliktas 60568,00 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Utenos rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 29,89 balai (55 pav.)

55 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Utenos rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 48264,30 ha, vertinimas buvo atliktas 47189,20 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja mažo rūgštingumo (5,1–5,5), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Varėnos rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 30,45 balai (56 pav.)

56 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Varėnos rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 99639,70 ha, vertinimas buvo atliktas 99386,00 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), vidutinio fosforingumo (101–150 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Vilkaviškio rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 44,37 balai (57 pav.)

57 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Vilkaviškio rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 88193,60 ha, vertinimas buvo atliktas 87092,60 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Vilniaus rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 31,26 balai (58 pav.)

58 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Vilniaus rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 7805,00 ha, vertinimas buvo atliktas 6740,80 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja mažo rūgštingumo (5,1–5,5), vidutinio fosforingumo ir fosforingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) bei kalingi ir didelio kalingumo (151–200 ir >200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Vilniaus miesto savivaldybės kadastro vietovės buvo 34,09 balai (59 pav.)

59 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Vilniaus miesto savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 157,80 ha, vertinimas buvo atliktas 107,90 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja rūgštoki (5,6–6,0), fosforingi (151–200 mg∙kg-1) ir kalingi (151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Visagino savivaldybės kadastro vietovės buvo 28,32 balai (60 pav.)

60 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Visagino savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.

Bendras vietovės plotas – 49496,00 ha, vertinimas buvo atliktas 48856,50 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Zarasų rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 30,12 balai (61 pav.)

61 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Zarasų rajono savivaldybės kadastro vietovės 2018 m.