Europos Sąjungos 2030 m. dirvožemio strategija

2021 lapkričio 17 d. Europos Komisija išleido komunikatą “Europos Sąjungos (ES) dirvožemio strategiją“, kuris yra paremta Europos žaliuoju kursu ir susijęs su ES politika. Strategijoje yra nurodytos pagrindinės priemonės, kurios padės apsaugoti ir atkurti dirvožemį bei užtikrins tausų jo naudojimą. Vizija ir tikslai yra nustatyti iki 2050 m., o konkretūs veiksmai nurodyti iki 2030 m. Sveikas dirvožemis yra svarbus norint pasiekti klimato neutralumą, švarią ir žiedinę ekonomiką bei sustabdyti dykumėjimą ir žemės degradaciją. Sveikas dirvožemis taip pat svarbus stabdant biologinės įvairovės nykimą, tiekiant sveiką maistą bei apsaugant žmonių sveikatą.

Dirvožemio vizija iki 2050 m.:

  • visos ES dirvožemio ekosistemos turi būti geros būklės;
  • dirvožemio apsauga, tvarus jo naudojimas ir atkūrimas turi tapti įprasta praktika;
  • užtikrinti poveikio klimatui neutralumą ir tapti atspariems klimato kaitai, plėtoti ekologišką ir žiedinę (bio)ekonomiką, sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, apsaugoti žmonių sveikatą, sustabdyti dykumėjimą ir pakeisti žemės degradacijos tendencijas;

Pagrindiniai šios strategijos uždaviniai:

  • suteikti dirvožemiui tokią pat apsaugą, kaip orui ir vandeniui;
  • dirvožemio gyventojams skirti tiek pat dėmesio, kiek antžeminei biologinei įvairovei;

Siekiant įgyvendinti dirvožemio strategiją, reikalingos įtraukios ir plataus masto valdymo priemonės, kurios padės visiems suinteresuotiems subjektams diskutuoti ir bendradarbiauti. Šiam tikslui bus sukurta ES geros dirvožemio būklės koalicija „EU Coalition4HealthySoils“ (C4HS), kurios pagrindą sudarys ES dirvožemio ekspertų grupė. Politiniai sprendimai bus priimami remiantis ES dirvožemio stebėjimo centro ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo (EIONET) Nacionalinio dirvožemio informacijos centro ir Europos dirvožemio būklės gerinimo misijos duomenimis ir žiniomis.

 

ES 2030 metų dirvožemio strategijos veiksmų planas

 

ES 2030 m. dirvožemio strategija (lietuvių k. ir anglų k.)

Lankstinukas apie strategiją (lietuvių k.)

 

Atnaujinta: 2024-03-13