Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys (Dirv_DR10LT)

Dirvožemis yra viršutinis Žemės plutos sluoksnis, gebantis duoti augalų derlių, kurį nuolatos veikia vanduo, oras ir gyvieji organizmai. Dirvožemis, kuris augalus aprūpina maisto medžiagomis, drėgme, oru ir šiluma bei sukuria palankią fizikinę ir cheminę terpę augti, vystytis, plisti, yra vadinamas derlingu.

Žemės našumas – dirvožemio gebėjimas išauginti augalų derlių. Žemės našumas yra vertinamas balais nuo 0 iki 100. Tai sutartinis vienetas, kuriuo yra išreiškiamas santykinis žemės našumas. Šio rodiklio vertinimas vyksta kompleksiškai, naudojant dirvožemių klasifikacinę lentelę, dirvožemių granuliometrinę sudėtį, melioracinės būklės ir užmirkimo duomenis, bazinio žemės našumo balą, agrocheminių dirvožemio savybių duomenis, dirvožemio dangos įvairovę, akmenuotumą, klimato sąlygas.

Lietuvos Respublikos teritorijos dirvožemio duomenų bazė (Dirv_DB10LT) M 1:10 000 skaitmenine forma pradėta kaupti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. vasario 14 d. įsakymu „Dėl oficialių žemėlapių sąrašo patvirtinimo“. Pagrindinis šios duomenų bazės kūrimo tikslas buvo parengti dirvožemio našumo vertinimo grupių sluoksnį, panaudojant informaciją apie dirvožemių tipologinius vienetus ir granuliometrinę sudėtį. Europos Parlamentas ir Taryba 2007 m. kovo 14 d. priėmė direktyvą 2007/2/EB, kuri įpareigojo sukurti Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE). Šios direktyvos įgyvendinimui Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. spalio 13 d. nutarimu „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimopatvirtino Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinį (Dirv_DR10LT). Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinį (Dirv_DR10LT) sudaro dirvožemio morfologinių savybių analizė, klasifikacijos vieneto identifikavimas, žemės našumo vertinimas.