2014 metų statistika

2014 m. šalyje atliktas žemės našumo vertinimas (1 pav.).

1 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 48462,60 ha, vertinimas buvo atliktas 48264,40 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Akmenės rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 44,59 balai (2 pav.).

2 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Akmenės rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 82838,75 ha, vertinimas buvo atliktas 82707,73 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Alytaus rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 35,59 balai (3 pav.).

3 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Alytaus rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 763,27 ha, vertinimas buvo atliktas 748,98 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Vidutinis žemės našumas Alytaus miesto savivaldybės kadastro vietovės buvo 36,57 balai (4 pav.).

4 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Alytaus miesto savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 100875,60 ha, vertinimas buvo atliktas 100662,30 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Anykščių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 36,07 balai (5 pav.).

5 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Anykščių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 4696,30 ha, vertinimas buvo atliktas 4678,63 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: rišlūs smėliai ir smėliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), labai didelio fosforingumo (>200 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo ir kalingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Birštono savivaldybės kadastro vietovės buvo 36,68 balai (6 pav.).

6 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Birštono rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 94515,81 ha, vertinimas buvo atliktas 94056,45 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Biržų rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 44,20 balai (7 pav.).

7 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Biržų rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 9229,00 ha, vertinimas buvo atliktas 9046,78 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: durpės. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Druskininkų savivaldybės kadastro vietovės buvo 30,55 balai (8 pav.).

8 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Druskininkų savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 24681,61 ha, vertinimas buvo atliktas 24445,66 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo ir kalingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Elektrėnų savivaldybės kadastro vietovės buvo 31,30 balai (9 pav.).

9 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Elektrėnų savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 63272,13 ha, vertinimas buvo atliktas 62734,07 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Ignalinos rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 33,14 balai (10 pav.).

10 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Ignalinos rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 44135,00 ha, vertinimas buvo atliktas 43334,82 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Jonavos rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 42,38 balai (11 pav.).

11 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Jonavos rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 83729,53 ha, vertinimas buvo atliktas 83232,18 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Joniškio rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 48,68 (12 pav.).

12 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Joniškio rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 81905,46 ha, vertinimas buvo atliktas 81608,29 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: dulkiški lengvi priemoliai ir dulki6ki moliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Jurbarko rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 50,27 balai (13 pav.).

13 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Jurbarko rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 59181,21 ha, vertinimas buvo atliktas 58852,53 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) bei kalingi ir labai didelio kalingumo (151–200 ir >200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Kaišiadorių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 38,62 balai (14 pav.).

14 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kaišiadorių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 33283,40 ha, vertinimas buvo atliktas 32714,80 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: durpės. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Kalvarijos savivaldybės kadastro vietovės buvo 35,35 balai (15 pav.).

15 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kalvarijos savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 77861,50 ha, vertinimas buvo atliktas 76581,60 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir sunkūs priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo ir kalingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Kauno rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 47,87 balai (16 pav.).

16 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kauno rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 2515,05 ha, vertinimas buvo atliktas 1713,86 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Vidutinis žemės našumas Kauno miesto savivaldybės kadastro vietovės buvo 42,37 balai (17 pav.).

17 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kauno miesto savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 17753,56 ha, vertinimas buvo atliktas 17591,90 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), vidutinio fosforingi ir fosforingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo ir kalingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Kazlų Rūdos savivaldybės kadastro vietovės buvo 38,99 balai (18 pav.).

18 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kazlų Rūdos savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 99549,40 ha, vertinimas buvo atliktas 98854,10 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas  Kėdainių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 36,27 balai (19 pav.).

19 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kėdainių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 110374,10 ha, vertinimas buvo atliktas 109923,90 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), vidutinio fosforingumo (101–150 mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Kelmės rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 49,13 balai (20 pav.).

20 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kelmė rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 71605,96 ha, vertinimas buvo atliktas 71115,72 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir sunkūs priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja rūgštoki (5,6–6,0), mažo fosforingumo (51–100  mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas  Klaipėdos rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 36,46 balai (21 pav.).

21 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Klaipėdos rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 1887,48 ha, vertinimas buvo atliktas 1730,63 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių drenažu. Šioje vietovėje vyrauja rūgštoki (5,6–6,0), labai mažo ir mažo fosforingumo (0–50 ir 51–100 mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Klaipėdos miesto savivaldybės kadastro vietovės buvo 41,54 balai (22 pav.).

22 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Klaipėdos miesto savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 55369,18 ha, vertinimas buvo atliktas 55049,76 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6),  mažo fosforingumo (51–100  mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Kretingos rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 39,73 balai (23 pav.).

23 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kretingos rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 63330,36 ha, vertinimas buvo atliktas 62890,39 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100  mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo  (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Kupiškio rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 41,54 balai (24 pav.).

24 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Kupiškio rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 63633,07 ha, vertinimas buvo atliktas 63068,73 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Lazdijų rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 32,06 balai (25 pav.).

25 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Lazdijų rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 54115,49 ha, vertinimas buvo atliktas 53760,52 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6),  mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150  mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo ir kalingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Marijampolės savivaldybės kadastro vietovės buvo 49,26 balai (26 pav.).

26 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Marijampolės savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 72960,47 ha, vertinimas buvo atliktas 72530,48 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Mažeikių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 41,81 balai (27 pav.).

27 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Mažeikių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 67185,43 ha, vertinimas buvo atliktas 66970,73 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Molėtų rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 30,81 balai (28 pav.).

28 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Molėtų rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 16,47 ha, vertinimas buvo atliktas 0 ha. Vidutinis žemės našumas Neringos savivaldybės kadastro vietovės buvo nenustatytas balai (29 pav.).

29 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Neringos savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 38810,70 ha, vertinimas buvo atliktas 38279,20 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir mažo kalingumo (51–100 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Pagėgių savivaldybės kadastro vietovės buvo 35,37 balai (30 pav.).

30 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Pagėgių savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 95302,88 ha, vertinimas buvo atliktas 95031,07 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Pakruojo rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 46,34 balai (31 pav.).

31 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Pakruojo rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 2700,3 ha, vertinimas buvo atliktas 2446,61 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: rišlūs smėliai ir smėliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), didelio fosforingumo (>200 mg∙kg-1) bei mažo kalingumo (51–100 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Palangos miesto savivaldybės kadastro vietovės buvo 32,61 balai (32 pav.).

32 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Palangos miesto savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 125279,35 ha, vertinimas buvo atliktas124268,16 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Panevėžio rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 44,95 balai (33 pav.).

33 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Panevėžio rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 1645,58 ha, vertinimas buvo atliktas 1414,62 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), vidutinio fosforingumo ir fosforingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Panevėžio miesto savivaldybės kadastro vietovės buvo 44,55 balai (34 pav.).

34 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Panevėžio miesto savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 96626,72 ha, vertinimas buvo atliktas 96521,20 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Pasvalio rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 49,96 balai (35 pav.).

35 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Pasvalio rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 57540,90 ha, vertinimas buvo atliktas 56958,70 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Plungės rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 32,26 balai (36 pav.).

36 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Plungės rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 62613,86 ha, vertinimas buvo atliktas 62313,31 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Prienų rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 38,11 balai (37 pav.).

37 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Prienų rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 106173,70 ha, vertinimas buvo atliktas 105503,20 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), vidutinio fosforingumo (101–150 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Radviliškio rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 45,36 balai (38 pav.).

38 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Radviliškio rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 106169,60 ha, vertinimas buvo atliktas 105896,20 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo ir kalingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Raseinių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 42,19 balai (39 pav.).

39 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Raseinių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 22758,40 ha, vertinimas buvo atliktas 22264,00 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja mažo rūgštingumo (5,1–5,5), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Rietavo savivaldybės kadastro vietovės buvo 33,77 balai (40 pav.).

40 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Rietavo rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 85960,50 ha, vertinimas buvo atliktas 85695,94 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Rokiškio rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 35,13 balai (41 pav.).

41 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Rokiškio rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 64943,38 ha, vertinimas buvo atliktas 64854,87 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Skuodo rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 37,35 balai (42 pav.).

42 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Skuodo rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 99035,96 ha, vertinimas buvo atliktas 98971,05ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: dulkiški vidutinio sunkumo priemoliai ir dulkiški sunkūs priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), vidutinio fosforingumo (101–150 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Šakių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 51,48 balai (43 pav.).

43 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Šakių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 67426,60 ha, vertinimas buvo atliktas 67035,53 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja mažo rūgštingumo (5,1–5,5), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Šalčininkų rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 32,25 balai (44 pav.).

44 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Šalčininkų rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 100470,20 ha, vertinimas buvo atliktas 99671,70 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Šiaulių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 44,10 balai (45 pav.).

45 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Šiaulių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 1089,78 ha, vertinimas buvo atliktas 634,63 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Vidutinis žemės našumas Šiaulių miesto savivaldybės kadastro vietovės buvo 37,53 balai (46 pav.).

46 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Šiaulių miesto savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 72578,23 ha, vertinimas buvo atliktas 72363,55 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Šilalės rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 32,49 balai (47 pav.).

47 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Šilalės rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 84571,20 ha, vertinimas buvo atliktas 83940,20 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja mažo rūgštingumo (5,1–5,5), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Šilutės rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 32,85 balai (48 pav.).

48 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Šilutės rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 49879,27 ha, vertinimas buvo atliktas 49624,14 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Širvintų rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 36,92 balai (49 pav.).

49 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Širvintų rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 48593,83 ha, vertinimas buvo atliktas 47688,10 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), labai mažo ir mažo fosforingumo (0–50 ir 51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Švenčionių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 33,86 balai (50 pav.).

51 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Švenčionių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 59828,30 ha, vertinimas buvo atliktas 59352,10 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Tauragės rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 38,99 balai (52 pav.).

52 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Tauragės rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 76389,30 ha, vertinimas buvo atliktas 75504,98 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), labai mažo ir mažo fosforingumo (0–50 ir 51–100 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo ir kalingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Telšių rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 33,65 balai (53 pav.).

53 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Telšių rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 44965,60 ha, vertinimas buvo atliktas 44338,64 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Trakų rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 29,20 balai (54 pav.).

54 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Trakų rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 79473,62 ha, vertinimas buvo atliktas 78767,28 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Ukmergės rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 38,96 balai (55 pav.).

55 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Ukmergės rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 63314,73 ha, vertinimas buvo atliktas 63058,36 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Utenos rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 30,23 balai (56 pav.).

56 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Utenos rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 50415,28 ha, vertinimas buvo atliktas 49368,70 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja mažo rūgštingumo (5,1–5,5), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Varėnos rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 30,39 balai (57 pav.).

57 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Varėnos rajono savivaldybės kadastro vietovės 2013 m.

Bendras vietovės plotas – 99510,00 ha, vertinimas buvo atliktas 99286,60 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: smėlingi lengvi priemoliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nusausinti drenažo sistema. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), vidutinio fosforingumo (101–150 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Vilkaviškio rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 44,12 balai (58 pav.).

58 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Vilkaviškio rajonas savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 94681,60 ha, vertinimas buvo atliktas 93667,30 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo fosforingumo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo (101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Vilniaus rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 31,46 balai (59 pav.).

59 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Vilniaus rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 8306,01 ha, vertinimas buvo atliktas 7163,21 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), mažo ir vidutinio fosforingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) bei mažo ir vidutinio kalingumo (51–100 ir 101–150 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Vilniaus miesto savivaldybės kadastro vietovės buvo 35,31 balai (60 pav.).

60 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Vilniaus miesto savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 151,58 ha, vertinimas buvo atliktas 101,7 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir vidutinio sunkumo priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja rūgštoki (5,6–6,0), vidutinio fosforingumo (101–150 mg∙kg-1) bei vidutinio kalingumo ir kalingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Visagino savivaldybės kadastro vietovės buvo 27,60 balai (61 pav.).

61 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Visagino savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.

Bendras vietovės plotas – 52427,80 ha, vertinimas buvo atliktas 51820,42 ha. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus ir dirvodarinė granuliometrinė sudėtis: priesmėliai ir smėlingi lengvi priemoliai. Dauguma dirvožemių nenusausinti. Šioje vietovėje vyrauja neutralūs arba šarmingi (pH > 6), labai mažo ir mažo fosforingumo (0–50 ir 51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo ir kalingi (101–150 ir 151–200 mg∙kg-1) dirvožemiai. Vidutinis žemės našumas Zarasų rajono savivaldybės kadastro vietovės buvo 29,94 balai (62 pav.).

62 pav. Žemės našumo vertinimo žemėlapis Zarasų rajono savivaldybės kadastro vietovės 2014 m.