Lietuvos dirvožemiai

1 pav. Lietuvos dirvožemių žemėlapis

Pagrindinės Lietuvos dirvožemių grupės (LTDK-99), kurios sudarytos remiantis WRB (World Reference Base for Soil Resources) klasifikacija:

Balkšvažemiai (Albeluvisols)

Durpžemiai (Histosols)

Išplautžemiai (Luvisols)

Jauražemiai (Podzols)

Kalkžemiai (Leptosols)

Palvažemiai (Planosols)

Pradžiažemiai (Regosols)

Rudžemiai (Cambisols)

Salpžemiai (Fluvisols)

Smėlžemiai (Arenosols)

Šlynžemiai (Gleysols)

Trąšažemiai (Anthrosols)

Pagrindinės WRB (World Reference Base for Soil Resources) dirvožemių grupės 2022 m.

Aliuminžemiai (Alisols);

Balkšvažemiai (Retisols);

Blizgažemiai (Nitisols);

Druskožemiai (Solonchaks);

Durpžemiai (Histosols);

Geležaliuminžemiai (Ferralsols);

Geltonžemiai (Lixisols);

Gipsažemiai (Gypsisols);

Išplautžemiai (Luvisols);

Jauražemiai (Podzols);

Juodžemiai (Chernozems);

Juosvažemiai (Phaeozems);

Kalciažemiai (Calcisols);

Kalkžemiai (Leptosols);

Kaštonžemiai (Kastanozems);

Kietžemiai (Durisols);

Ledžemiai (Cryosols);

Palvažemiai (Planosols);

Pilkžemiai (Umbrisols);

Plytžemiai (Plinthosols);

Pradžiažemiai (Regosols);

Rudžemiai (Cambisols);

Rūgštžemiai (Acrisols);

Salpžemiai (Fluvisols);

Smėlžemiai (Arenosols);

Stagnažemiai (Stagnosols);

Sūrožemiai (Solonetz);

Šlynžemiai (Gleysols);

Technogeniniai (Technosols);

Trąšažemiai (Anthrosols);

Verūžemiai (Vertisols);

Vulkanžemiai (Andosols)

Dirvožemių savybės

Dirvožemiai su storu organiniu sluoksniu:

Durpžemiai (Histosols);

Antropogeninių veiksnių paveikti dirvožemiai:

Trąšažemiai (Anthrosols);

Technogeniniai (Technosols);

Ribojantys augalų šaknų augimą dirvožemiai:

Ledžemiai (Cryosols);

Kalkžemiai (Leptosols);

Sūrožemiai (Solonetz);

Verūžemiai (Vertisols);

Druskožemiai (Solonchaks);

Dirvožemiai išsiskiriantys Al ir Fe:

Šlynžemiai (Gleysols);

Vulkanžemiai (Andosols);

Jauražemiai (Podzols);

Plytžemiai (Plinthosols);

Palvažemiai (Planosols);

Stagnažemiai (Stagnosols);

Blizgažemiai (Nitisols);

Geležaliuminžemiai (Ferralsols);

Būdingas ryškus organinės medžiagos kaupimasis viršutiniame dirvos sluoksnyje:

Juodžemiai (Chernozems);

Kaštonžemiai (Kastanozems);

Juosvažemiai (Phaeozems);

Pilkžemiai (Umbrisols);

Dirvožemiai kaupiantys tirpias druskas ir kitas medžiagas:

Kietžemiai (Durisols);

Gipsažemiai (Gypsisols);

Kalciažemiai (Calcisols);

Molingą horizontą turintys dirvožemiai:

Balkšvažemiai (Retisols);

Rūgštžemiai (Acrisols);

Geltonžemiai (Lixisols);

Aliuminžemiai (Alisols);

Išplautžemiai (Luvisols);

Dirvožemiai su silpnai išreikštais horizontais:

Rudžemiai (Cambisols);

Salpžemiai (Fluvisols);

Smėlžemiai (Arenosols);

Pradžiažemiai (Regosols);

Lietuvos Respublikos teritorijoje vyrauja smėlingų lengvų priemolių dirvodarinė granuliometrinė sudėtis (2 pav.).

2 pav. Vyraujanti dirvožemio dirvodarinė granuliometrinė sudėtis Lietuvos savivaldybėse, 2023 m.

Lietuvos Respublikos teritorijoje vyrauja priesmėlių paviršiaus granuliometrinė sudėtis (3 pav.).

3 pav. Vyraujanti dirvožemio paviršiaus granuliometrinė sudėtis Lietuvos savivaldybėse, 2023 m.