Pagrindinės Lietuvos dirvožemių grupės (LTDK-99)

Balkšvažemiai (Albeluvisols)

Durpžemiai (Histosols)

Išplautžemiai (Luvisols)

Jauražemiai (Podzols)

Kalkžemiai (Leptosols)

Palvažemiai (Planosols)

Pradžiažemiai (Regosols)

Rudžemiai (Cambisols)

Salpžemiai (Fluvisols)

Smėlžemiai (Arenosols)

Šlynžemiai (Gleysols)

Trąšažemiai (Anthrosols)

Informacijos šaltinis: Switoniak M., ir kt. ”Illustrated Handbook of WRB Soil Classification”. Wroclaw University of Environmental and Life Science Publishing, 2022. ISBN 078-7717-386-2