Hidrotechninių statinių apskaita ir būklė 2023 m.

Apie Mel_DR10LT

Teisės aktai

Mel_DR10LT statistika
   2023 metų statistika
   2022 metų statistika
   2021 metų statistika
   2020 metų statistika
   2019 metų statistika

Kontaktai


Žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinį Mel_DR10LT peržiūrėti galima ŽISIS žemėlapių naršyklėje.

2023 m. atnaujintas Mel_DR10LT rinkinio HDRST_T sluoksnis, kurį sudarė 1438 tiltai bei 87 sausinimo arba drėkinimo siurblinės. Atlikta hidrotechninių statinių apskaita ir tiltų būklės vertinimas pateiktas 1 lentelėje. Pasikeitusius tiltų būklės duomenis pateikė 11 savivaldybių: Kaišiadorių r., Kėdainių r., Kupiškio r., Panevėžio r., Plungės r., Rokiškio r., Šilalės r., Telšių r., Ukmergės r., Vilkaviškio r., Vilniaus r. Kitose savivaldybėse melioracijos tiltų remonto ar rekonstrukcijos darbai nebuvo vykdyti arba tiltų būklė nepakito.

Tiltų būklės vertinimas buvo vykdomas vadovaujantis Tiltų techninės priežiūros taisyklėmis TTPT 10, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-402. Tilto konstrukcijų, jų elementų ir tilto bendrajai būklei įvertinti taikoma penkiabalė sistema:

  • 1 – būklė labai bloga, reikia remontuoti ar keisti nedelsiant;
  • 2 – būklė bloga, reikia suremontuoti per artimiausius trejus metus;
  • 3 – būklė patenkinama, reikia suremontuoti per artimiausius penkerius metus;
  • 4 – būklė pakankamai gera, esančius defektus gali ištaisyti priežiūros tarnyba;
  • 5 – būklė gera.

1 lent. Valstybinėje melioruotos žemės ir melioracinių statinių apskaitoje esantys tiltai ir jų būklė bei siurblinės 2023 m.

Eil. Nr.
Savivaldybė
Tiltai, vnt.
Siurblinės, vnt.
Tiltų skaičius pagal vertinimo balus, vnt.
Pralaida vietoje tilto
Tiltas demontuotas, nenurašytas
1
2
3
4
5
1.
Akmenės r.
11
1
6
4
2.
Alytaus r.
15
2
8
3
4
3.
Anykščių r.
29
1
26
2
4.
Birštono
5.
Biržų r.
51
1
3
11
19
9
8   
1
6.
Druskininkų
2
2
7.
Elektrėnų
1
1
1
8.
Ignalinos r.
14
2
8
6
9.
Jonavos r.
14
13
1
10.
Joniškio r.
68
1
47
18
2
11.
Jurbarko r.
31
1
2
11
16
1
12.
Kaišiadorių r.
6
6
3
2
1
13.
Kalvarijos
8
1
2
5
1
14.
Kauno r.
2
2
15.
Kazlų Rūdos
12
12
16.
Kelmės r.
22
1
6
15
17.
Kėdainių r.
37
1
4
2
10
20
1
18.
Klaipėdos r.
50
7
2
7
25
13
3
19.
Kretingos r.
35
1
12
23
20.
Kupiškio r.
36
1
1
2
19
13
1
21.
Lazdijų r.
20
5
2
13
5
22.
Marijampolės
16
1
1
7
5
3
23.
Mažeikių r.
36
2
10
10
7
7
24.
Molėtų r.
7
3
6
1
25.
Pagėgių
22
1
20
1
1
26.
Pakruojo r.
36
2
1
4
26
5
27.
Palangos m.
4
2
4
28.
Panevėžio r.
83
3
6
19
37
9
12
29.
Pasvalio r.
88
8
30
37
8
2
3
30.
Plungės r.
33
4
13
12
4
31.
Prienų r.
7
2
5
32.
Radviliškio r.
26
1
12
12
2
33.
Raseinių r.
32
3
15
13
1
34.
Rietavo
14
4
2
8
35.
Rokiškio r.
55
2
20
25
8
36.
Skuodo r.
32
1
3
13
13
2
37.
Šakių r.
60
1
22
13
24
38.
Šalčininkų r.
26
1
1
3
14
6
1
1
39.
Šiaulių r.
39
12
26
1
40.
Šilalės r.
16
4
11
1
41.
Šilutės r.
72
38
1
2
66
2
1
42.
Širvintų r.
20
1
3
10
4
2
43.
Švenčionių r.
27
3
4
17
3
44.
Tauragės r.
21
1
1
8
10
1
45.
Telšių r.
52
3
9
15
25
46.
Trakų r.
16
1
2
5
2
6
1
47.
Ukmergės r.
16
2
4
8
4
48.
Utenos r.
25
1
2
11
7
2
1
2
49.
Varėnos r.
31
2
1
8
22
50.
Vilkaviškio r.
37
4
23
7
2
1
51.
Vilniaus r.
24
1
3
5
16
52.
Zarasų r.
1
1
Iš viso:
1438
87
35
141
531
552
164
13
2

2023 m. surinkti melioracijos siurblinių būklės duomenys iš Biržų r., Klaipėdos r., Kupiškio r., Lazdijų r., Pakruojo r., Radviliškio r., Šilutės r. savivaldybių (1 pav.).

1 pav. Patikrintos melioracijos siurblinės (žalia spalva) 2023 m.

Melioracijos siurblinių, kaip ir tiltų, būklė buvo vertinama penkiabalėje sistemoje, kurioje melioracijos statinio būklės įvertinimo reikšmės yra (2 lent.):

  • 1 – labai bloga būklė;
  • 2 – bloga būklė;
  • 3 – patenkinama būklė;
  • 4 – pakankamai gera būklė;
  • 5 – gera būklė;

2 lent. Patikrintos melioracijos siurblinės ir jų vertinimas 2023 m.

Eil. Nr.
Savivaldybė
Bendras patikrintų siurblinių skaičius, vnt.
I pusmetį patikrintų siurblinių skaičius, vnt.
III ketvirtį patikrintų siurblinių skaičius, vnt.
Siurblinių skaičius pagal vertinimo balus, vnt.
Pagal paskirtį nenaudojamos siurblinės, vnt.
1
2
3
4
5
1.
Biržų r.
1
1
1
1
2.
Klaipėdos r.
7
7
3
3
1
3.
Kupiškio r.
1
1
1
1
4.
Lazdijų r.
2
2
1
1
5.
Pakruojo r.
2
2
2
6.
Radviliškio r.
1
1
1
7.
Šilutės r.
16
3
13
1
2
2
7
4
3
Iš viso:
30
10
20
3
2
6
13
6
5

2023 m. atnaujinti Mel_DR10LT rinkinio BUKLE_P sluoksnio duomenys (3 lent.). Bendras blogos būklės melioruotos žemės plotas šalyje sudarė 163080,35 ha.

3 lent. Suvestiniai blogos būklės melioruotos žemės ploto duomenys 2023 m.

Eil.Nr.
Savivaldybė
Plotas, ha
1
Akmenės r.
5736,34
2
Alytaus r. (dalis Alytaus m.)
5121,28
3
Anykščių r.
4227,02
4
Birštono sav.
104,21
5
Biržų r.
10479,73
6
Druskininkų
41,49
7
Elektrėnų
889,19
8
Ignalinos r.
3291,66
9
Jonavos r.
3712,90
10
Joniškio r.
353,26
11
Jurbarko r.
6557,58
12
Kaišiadorių r.
566,47
13
Kalvarijos
1746,29
14
Kauno r.
2934,50
15
Kazlų Rūdos
1716,80
16
Kelmės r.
5834,43
17
Kėdainių r.
6458,67
18
Klaipėdos r. (dalis Klaipėdos m.)
4052,76
19
Kretingos r.
463,76
20
Kupiškio r.
5017,95
21
Lazdijų r.
812,92
22
Marijampolės
4410,41
23
Mažeikių r.
9342,49
24
Molėtų r.
2696,66
25
Pagėgių
3965,67
26
Pakruojo r.
2915,29
27
Palangos m
389,50
28
Panevėžio r.
4205,74
29
Pasvalio r.
7934,45
30
Plungės r.
1913,55
31
Prienų r.
683,97
32
Radviliškio r.
2916,24
33
Raseinių r.
3343,89
34
Rietavo
2602,94
35
Rokiškio r.
5571,79
36
Skuodo r.
679,97
37
Šakių r.
752,56
38
Šalčininkų r.
1784,25
39
Šiaulių r. (dalis Šiaulių m.)
2992,80
40
Šilalės r.
6263,54
41
Šilutės r.
4069,13
42
Širvintų r.
2877,90
43
Švenčionių r.
5202,08
44
Tauragės r.
3765,46
45
Telšių r.
1763,43
46
Trakų r.
336,10
47
Ukmergės r.
1997,00
48
Utenos r.
940,90
49
Varėnos r.
495,66
50
Vilkaviškio r.
2043,50
51
Vilniaus r.
4825,80
52
Zarasų r.
1192,02
Iš viso:
163080,35