Užbaigtas dalies Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių atnaujinimas

2016-11-08

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-900 „Dėl ortofotografinių žemėlapių atnaujinimo“ Nacionalinei žemės tarnybai pavesta nuo 2015 metų kasmet organizuoti trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymą.

Nacionalinė žemės tarnyba, vadovaudamasi šiuo įsakymu, 2015 metais pradėjo Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo ciklą. 2015 metais vyko pirmojo etapo darbai, kurių metu sudarytas trečdalis Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių.

2016 metais įvykdytas antrasis aerofotografavimo bei ortofotografinių žemėlapių sudarymo darbų etapas. Šio etapo metu sudaryti ortofotografiniai žemėlapiai, apimantys apie 22,5 tūkst. kv. km LR teritorijos.

2017 metais bus vykdomi trečiojo etapo darbai – likusios Lietuvos Respublikos teritorijos dalies aerofotografavimas ir ortofotografinių žemėlapių sudarymas.

2016 m. sudarytus ortofotografinius žemėlapius galima peržiūrėti Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt. Registruoti Lietuvos erdvinės informacijos portalo vartotojai, paieškos laukelyje http://www.geoportal.lt/geoportal/paieska nurodę „ORT10LT 2016“, gali užsisakyti ir elektroniniu būdu atsisiųsti atskirus ortofotografinio žemėlapio M 1:10 000 nomenklatūrinius lapus.

Naudotojai, pageidaujantys gauti visus 2016 metais sudarytus ortofotografinius žemėlapius, Nacionalinei žemės tarnybai turi pateikti paraišką (paraiškos formą galima rasti Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės puslapyje Viešosios ir administracinės paslaugos) arba kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos skyriaus specialistus, kurie suteiks informaciją, kaip gauti ortofotografinių žemėlapių duomenis.

ortofoto 2016