Sėkmingai vykdomi aerofotografavimo darbai

2015-08-31

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), kaip valstybinių erdvinių duomenų valdytoja, vykdo Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių, kurie sudaromi iš skaitmeninių aerofotonuotraukų, atnaujinimo darbus. 2015 metais suplanuoti 1/3 Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo darbai sėkmingai užbaigti. Šiuo metu, naudojant aerofotonuotraukas, atnaujinami M 1:5 000 ir M 1:10 000 mastelių Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografiniai žemėlapiai.

Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinius žemėlapius, atnaujintus naudojant 2015 metų aerofotonuotraukas, planuojama pateikti visuomenei Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt jau kitų metų pradžioje.

Vaizdžius ir aiškiai suprantamus ortofotografinius žemėlapius asmeniniais reikalais naudoja daugelis gyventojų. Ortofotografiniai žemėlapiai, kaip kartografinis pagrindas, naudojami kuriant valstybės kadastrus, registrus, sudarant ir atnaujinant erdvinius duomenų rinkinius, vykdant žemės reformą ir teritorijų planavimo darbus bei sprendžiant kitus uždavinius.

Iki šiol Geodezijos ir kartografijos įstatyme buvo nustatytas reikalavimas atnaujinti ortofotografinius žemėlapius ne rečiau kaip kas penkerius metus, tačiau siekiant užtikrinti tinkamą 2014-2020 m. laikotarpio bendros žemės ūkio politikos finansavimą, valdymą ir stebėseną nuo 2015 m. ortofotografiniai žemėlapiai turi būti atnaujinami kas trejus metus, visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinius žemėlapius atnaujinant per trejų metų laikotarpį (reikalavimas pakeistas žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1P-900).

Paskutinį kartą visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografiniai žemėlapiai buvo atnaujinti 2012-2013 metais.

ortofoto