Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenys – interaktyviuose žemėlapiuose

2017-07-18

Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenys nuo 2015 metų sausio 1 dienos rengiami pagal atnaujintą metodiką. Naujausia metodikos redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-740 „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 302 „Dėl Žemės valstybinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC9914C7EFD8/ncYpPNSxZl). Žemės fondo duomenys skelbiami Žemės informacinės sistemos svetainėje, adresu http://zisis.lt/statistika/zemes-apskaita/.

Iki šiol žemės fondo duomenis buvo galima peržiūrėti atsisiuntus PDF dokumentą arba šių duomenų analizei skirtoje paslaugoje, kuri pasiekiama adresu http://zisis.lt/statistika/zf/. 2017 metais žemės fondo duomenys buvo perkelti ir į žemėlapius. Buvo sukurtas 11 žemėlapių rinkinys, kuriame sukaupti duomenys vaizduojami pagal savivaldybes. Visi paruošti žemėlapiai sudėti į vieną internetinę aplikaciją, tad patogu vienoje vietoje peržiūrėti žemės fondo duomenis pagal įvairias temas. Internetinėje aplikacijoje pateiktas kiekvieno žemėlapio aprašymas, kuriame nurodyta, kokie duomenys vaizduojami žemėlapyje. Žemėlapiai prieinami per Žemės informacinės sistemos svetainę arba tiesiogiai adresu http://arcg.is/2q6SrtQ.

žėmes fondas