Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys papildytas vertinimo sluoksniais

2015-01-13

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys (Dirv_DR10LT) yra papildytas naujais erdvinių duomenų sluoksniais VERTINIMAS, kuriame sukaupti duomenys apie žemės ūkio naudmenų vertinamo plotinio kontūro dirvožemių tipologinius vienetus ir granuliometrinę sudėtį, žemių melioracinės būklės ir užmirkimo informaciją, dirvožemių dangos įvairovės (margumo), klimato sąlygų, dirvožemių akmenuotumo, dirvožemių agrocheminių savybių, vertinamo plotinio kontūro bazinį balą, vertinamo plotinio kontūro žemės našumo balą ir VIETOVĖ, kuriame sukaupti duomenys apie vyraujančią administracinio vieneto dirvožemių granuliometrinę sudėtį, žemės melioracinę būklę, agrochemines savybes, paskaičiuotas administracinio vieneto žemės našumo balas.
 
Žemėlapį galite peržiūrėti čia.
Erdvinių duomenų specifikaciją galite pasiekti čia.