Dėl apleistų žemių plotų tinkamo sutvarkymo

2020-06-12

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas ragina žemės sklypų savininkus iki šių metų liepos 1 d. imtis priemonių ir tinkamai sutvarkyti jų nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, kuriuose yra apleistų žemių plotų.

Žemės sklypų savininkams, prieš pradedant tvarkyti apleistų žemių plotus, rekomenduojame:

1. Susipažinti su apleistos žemės plotu, nustatytu nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype. Tai galima padaryti:
– interaktyvioje atvirų duomenų platformoje www.regia.lt – pasirinkus reikiamą savivaldybę ir dešinėje pusėje esančio turinio lentelėje varnele pažymint „NT verčių zonos, vertės ir apleistos žemės“ bei „Sklypai“.
– interneto svetainėje www.geoportal.lt/az paieškos lauke įvedus žemės sklypo unikalų arba kadastro numerį galima surasti dominantį žemės sklypą, tačiau sklypo ribų šis tinklalapis nepateikia.

2. Apžiūrėti vietovėje esamą situaciją ir įvertinti, ar augantys medžiai atitinka saugotinų medžių ir krūmų nustatytus kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąraše patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE/asr).

Pažymėtina, kad ąžuolai, uosiai, klevai ir liepos, didesnio kaip 20 centimetrų skersmens, augantys deklaruotuose laukuose ir ąžuolai, beržai, klevai ir uosiai, didesnio kaip 12 centimetrų skersmens, kiti medžiai, didesnio kaip 20 centimetrų skersmens, augantys paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, priskiriami saugotiniems.

Pageidaujant kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinus medžius ir krūmus, esančius nuosavybės teise valdomame žemės sklype, reikia gauti savivaldybės (seniūnijos) leidimą.

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, šių darbų vykdymo, leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų atkuriamosios vertės atlyginimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65/asr).

3. Jeigu žemės sklype auga seni medžiai, kurių vidutinis amžius nuo 20 metų, žemės sklypo savininkas gali kreiptis į Valstybinę miškų tarnybą dėl ne miško žemės apaugusios medžių savaiminukais įtraukimo į miškų valstybės kadastrą.

Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos procedūras nustato Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1-409/3D-331 „Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.878B53CEEC2F/asr).

4. Jeigu žemės sklypui atlikti kadastriniai (geodeziniai) matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje bei buvo atnaujinti žemės sklypo kadastro duomenys ir apleistų žemių plotai buvo pažymėti kaip kitos žemės naudmenos (krūmai, želdiniai, pelkės, pažeista, nenaudojama) apie tai būtina informuoti Valstybės žemės fondą.

5. Sutvarkius apleistų žemių plotus, NEDELSIANT BŪTINA informuoti Valstybės žemės fondą.

Tai galima padaryti vienu iš nurodytų būdų:
užregistruoti pranešimą apie apleistų žemių sutvarkymą interneto svetainėje www.geoportal.lt/az;
parašyti elektroninį laišką [email protected] bei atsiųsti žemės sklypo plano kopiją;
pateikti užklausą www.vzf.lt/apleistos-zemes/kontaktai/;
paskambinti 8 682 36302.

Pažymime, kad laiku ir tinkamai nesutvarkius apleistų žemės plotų, esančių nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose, gali būti taikomas didesnis žemės mokestis.

Savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnį, gali nustatyti žemės mokesčio tarifą nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės.

Daugiau informacijos apie apleistas žemes…