Atnaujinti žemės našumo balų duomenys

2024-02-21

2023 m. valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Žemės tvarkymo ir geodezijos departamentas, vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 15 d.  įsakymu „Dėl žemės našumo vertinimo duomenų bazės kūrimo ir duomenų atnaujinimo 2008–2011 metais programos bei žemės našumo vertinimo taisyklių patvirtinimo“, atliko dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT  sluoksnių VERTINIMAS ir VIETOVĖ atnaujinimą, apimant visos Lietuvos Respublikos teritorijos žemės ūkio naudmenas.

Žemės našumo balo skaičiavimas buvo atliekamas dviem etapais visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 2023 metų I-ąjį pusmetį žemės našumo balai ir vidutiniai žemės našumo balai kadastro vietovei, seniūnijai ir savivaldybei buvo nustatyti 31-oje šalies rajonų savivaldybėje. 2023 m. II-ąjį pusmetį žemės našumo balai ir vidutiniai žemės našumo balai kadastro vietovei, seniūnijai ir savivaldybei buvo nustatyti 29-ose rajonų savivaldybėse.

Pažymėtina, jog atlikus tyrimus nustatyta, kad vidutinis Lietuvos Respublikos žemės našumo balas yra – 39,79 (1 pav.). Duomenys paskelbti Žemės išteklių stebėsenos informacinės sistemos (ŽISIS) portale Žemės išteklių stebėsenos informacinė sistema (zisis.lt).

 

 

1 pav. Vidutinis žemės našumo balas Lietuvos teritorijoje 2023 m.