Atnaujintas apleistų žemių duomenų rinkinys

2015-07-27

Žemės informacinėje sistemoje jau yra patalpintas naujausias apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys (AŽ_DRLT), paruoštas naudojant 2014 m. spektrinius žemės paviršiaus vaizdus iš dirbtinio žemės palydovo.

 

Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo reikalavimai reglamentuoti Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

 

Informacija apie apleistų žemės ūkio naudmenų plotus paskelbta Žemės informacinės sistemos (www.zisis.lt) ir Lietuvos erdvinės informacijos portalo interneto svetainėse (www.geoportal.lt). Kviečiame susipažinti su skelbiama informacija.

 

Pastebėjus netikslumų ar pasikeitimų, raginame apie tai pranešti Valstybės įmonei Valstybės žemės fondui. Pranešimas apie netikslumus gali būti teikiamas šiais būdais:

Pagal pranešimus apie netikslumus, gautus iki liepos 1 d., bus tikslinamas duomenų rinkinys.