Atnaujinami trečdalį Lietuvos teritorijos apimantys ortofotografiniai žemėlapiai

2016-06-20

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) informuoja, kad šiemet jau įvykdyti trečdalio šalies teritorijos aerofotografavimo darbai. Remiantis naujausiomis aerofotografinėmis nuotraukomis bus atnaujinti trečdalį Lietuvos ploto apimantys ortofotografiniai žemėlapiai.

NŽT visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymo darbus nuo 2015 metų vykdo kas trejus metus. Kiekvienais metais Tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamentas organizuoja trečdalio Lietuvos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymą. Anksčiau šie žemėlapiai buvo atnaujinami ne rečiau kaip kas penkeri metai. Ortofotografiniai žemėlapiai sudaromi naudojant LR teritorijos aerofotografines nuotraukas, gautas fotografuojant žemės paviršiaus dalis lėktuve įtaisyta skaitmenine aerofotokamera.

2016 metams suplanuotas trečdalio šalies teritorijos aerofotografavimas yra sėkmingai užbaigtas. Šiuo metu vykdomi aerofotografinių nuotraukų kokybės kontrolės darbai, o netrukus bus pradėti ir ortofotografinių žemėlapių atnaujinimo darbai. Naujausius žemėlapius vartotojams Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt planuojama pateikti kitų metų pradžioje. Likusios šalies teritorijos aerofotografavimas ir ortofotografinių žemėlapių sudarymas bus vykdomas 2017 metais.

Vaizdžius ir aiškiai suprantamus ortofotografinius žemėlapius asmeniniais reikalais naudoja daugelis šalies gyventojų. Ortofotografiniai žemėlapiai, kaip kartografinis pagrindas, naudojami kuriant valstybės kadastrus, registrus, sudarant ir atnaujinant erdvinius duomenų rinkinius, vykdant žemės reformą ir teritorijų planavimo darbus bei sprendžiant kitus uždavinius.

Ortofoto padengimas