Hidrotechninių statinių apskaita ir būklė 2022 m.

Apie Mel_DR10LT

Teisės aktai

Mel_DR10LT statistika
   2023 metų statistika
   2022 metų statistika
   2021 metų statistika
   2020 metų statistika
   2019 metų statistika

Kontaktai


Žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinį Mel_DR10LT peržiūrėti galima ŽISIS žemėlapių naršyklėje.

2022 m. atnaujintas Mel_DR10LT rinkinio HDRST_T sluoksnis, kurį sudarė 1445 tiltai bei 87 sausinimo arba drėkinimo siurblinės. Daugiausiai tiltų buvo Panevėžio ir Pasvalio r. savivaldybėse, atitinkamai 90 ir 88 vnt. Mažiausiai tiltų nustatyta Birštono ir Zarasų r. savivaldybėse, atitinkamai 0 ir 1 vnt. Daugiausiai siurblinių buvo Šilutės raj. savivaldybėje, 38 vnt. Atlikta hidrotechninių statinių apskaita ir tiltų būklės vertinimas pateiktas 1 lentelėje. Pasikeitusius tiltų būklės duomenis pateikė 20 savivaldybių: Akmenės r., Alytaus r., Biržų r., Druskininkų, Joniškio r., Kaišiadorių r., Kėdainių r., Klaipėdos r., Marijampolės, Mažeikių r., Panevėžio r., Plungės r., Rokiškio r., Šilutės r., Švenčionių r., Telšių r., Trakų r., Ukmergės r., Vilkaviškio r., Vilniaus r. Kitose savivaldybėse melioracijos tiltų remonto ar rekonstrukcijos darbai nebuvo vykdyti arba tiltų būklė nepakito.

Tiltų būklės vertinimas buvo vykdomas vadovaujantis Tiltų techninės priežiūros taisyklėmis TTPT 10, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-402. Tilto konstrukcijų, jų elementų ir tilto bendrajai būklei įvertinti taikoma penkiabalė sistema:

  • 1 – būklė labai bloga, reikia remontuoti ar keisti nedelsiant;
  • 2 – būklė bloga, reikia suremontuoti per artimiausius trejus metus;
  • 3 – būklė patenkinama, reikia suremontuoti per artimiausius penkerius metus;
  • 4 – būklė pakankamai gera, esančius defektus gali ištaisyti priežiūros tarnyba;
  • 5 – būklė gera.

Labai blogos ir blogos būklės daugiausiai tiltų buvo Pasvalio r., 8 ir 30 vnt.

1 lent. Valstybinėje melioruotos žemės ir melioracinių statinių apskaitoje esantys tiltai ir jų būklė bei siurblinės 2022 m.

Eil. Nr.
Savivaldybė
Tiltai, vnt.
Siurblinės, vnt.
Tiltų skaičius pagal vertinimo balus, vnt.
Pralaida vietoje tilto
Tiltas demontuotas, nenurašytas
1
2
3
4
5
1.
Akmenės r.
11
1
6
4
2.
Alytaus r.
15
2
8
3
4
3.
Anykščių r.
29
1
26
2
4.
Birštono
5.
Biržų r.
51
1
3
11
19
9
8
1
6.
Druskininkų
2
2
7.
Elektrėnų
1
1
1
8.
Ignalinos r.
14
2
8
6
9.
Jonavos r.
14
13
1
10.
Joniškio r.
68
1
47
18
2
11.
Jurbarko r.
31
1
2
11
16
1
12.
Kaišiadorių r.
6
6
3
3
13.
Kalvarijos
8
1
2
5
1
14.
Kauno r.
2
2
15.
Kazlų Rūdos
12
12
16.
Kelmės r.
22
1
6
15
17.
Kėdainių r.
37
1
4
2
10
21
18.
Klaipėdos r.
50
7
2
7
25
13
3
19.
Kretingos r.
35
1
12
23
20.
Kupiškio r.
36
1
1
3
19
13
21.
Lazdijų r.
20
5
2
13
5
22.
Marijampolės
16
1
1
7
5
3
23.
Mažeikių r.
36
2
10
10
7
7
24.
Molėtų r.
7
3
6
1
25.
Pagėgių
22
1
20
1
1
26.
Pakruojo r.
36
2
1
4
26
5
27.
Palangos m.
4
2
4
28.
Panevėžio r.
90
3
49
30
11
29.
Pasvalio r.
88
8
30
37
8
2
3
30.
Plungės r.
33
4
14
11
4
31.
Prienų r.
7
2
5
32.
Radviliškio r.
26
1
12
12
2
33.
Raseinių r.
32
3
15
13
1
34.
Rietavo
14
4
2
8
35.
Rokiškio r.
55
2
21
27
5
36.
Skuodo r.
32
1
3
13
13
2
37.
Šakių r.
60
1
22
13
24
38.
Šalčininkų r.
26
1
1
3
14
6
1
1
39.
Šiaulių r.
39
12
26
1
40.
Šilalės r.
16
38
6
9
1
41.
Šilutės r.
72
1
2
66
2
1
42.
Širvintų r.
20
1
3
10
4
2
43.
Švenčionių r.
27
1
3
4
17
3
44.
Tauragės r.
21
1
1
8
10
1
45.
Telšių r.
52
2
6
17
27
46.
Trakų r.
16
1
2
5
2
6
1
47.
Ukmergės r.
16
2
4
8
4
48.
Utenos r.
25
1
2
11
7
2
1
2
49.
Varėnos r.
31
2
1
8
22
50.
Vilkaviškio r.
37
4
23
7
2
1
51.
Vilniaus r.
24
1
3
6
15
52.
Zarasų r.
1
1
Iš viso
1445
87
29
122
544
577
158
13
2

2022 m. surinkti melioracijos siurblinių būklės duomenys iš Ignalinos r., Kalvarijos, Kretingos r., Marijampolės, Molėtų r., Palangos m., Panevėžio r., Šilutės r., Švenčionių r., Utenos r. savivaldybių (1 pav.).

1 pav. Patikrintos melioracijos siurblinės (žalia spalva) 2022 m..

Melioracijos siurblinių, kaip ir tiltų, būklė buvo vertinama penkiabalėje sistemoje, kurioje melioracijos statinio būklės įvertinimo reikšmės yra (2 lent.):

  • 1 – labai bloga būklė;
  • 2 – bloga būklė;
  • 3 – patenkinama būklė;
  • 4 – pakankamai gera būklė;
  • 5 – gera būklė;

2 lent. Patikrintos melioracijos siurblinės ir jų vertinimas 2022 m.

Eil. Nr. Savivaldybė Bendras patikrintų siurblinių skaičius, vnt. I pusmetį patikrintų siurblinių skaičius, vnt. III ketvirtį patikrintų siurblinių skaičius, vnt. IV ketvirtį patikrintų siurblinių skaičius, vnt. Siurblinių skaičius pagal vertinimo balus, vnt. Pagal paskirtį nenaudojamos siurblinės, vnt.
1 2 3 4 5
1. Ignalinos r. 2 2 2
2. Kalvarijos 1 1 1
3. Kretingos r. 1 1 1
4. Marijampolės 1 1 1
5. Molėtų r. 3 3 3
6. Palangos m. 2 2 2
7. Panevėžio r. 3 3     1   2  
8. Šilutės r. 15 6 9 2 3 5 5
9. Švenčionių r. 1 1 1 1
10. Utenos r. 1 1 1 1
Iš viso: 30 15 12 3 2 2 8 10 8 2

2022 m. atnaujinti Mel_DR10LT rinkinio BUKLE_P sluoksnio duomenys (3 lent.). Bendras blogos būklės melioruotos žemės plotas šalyje sudarė 2663998,81 ha.

3 lent. Suvestiniai blogos būklės melioruotos žemės ploto duomenys 2022 m.

Eil. Nr.SavivaldybėPlotas, ha
1.Akmenės r.46691,12
2.Alytaus r.42044,84
3.Anykščių r.65355,83
4.Birštono2076,67
5.Biržų r.85075,06
6.Druskininkų2161,65
7.Elektrėnų9962,38
8.Ignalinos r.35133,88
9.Jonavos r.37177,15
10.Joniškio r.85530,79
11.Jurbarko r.74465,07
12.Kaišiadorių r.39218,30
13.Kalvarijos18353,85
14.Kauno r.70822,04
15.Kazlų Rūdos14425,67
16.Kelmės r.63531,70
17.Kėdainių r.102612,64
18.Klaipėdos r.63316,37
19.Kretingos r.54577,92
20.Kupiškio r.58253,05
21.Lazdijų r.20619,77
22.Marijampolės52097,86
23.Mažeikių r.72576,27
24.Molėtų r.28960,70
25.Pagėgių25859,02
26.Pakruojo r.82165,48
27.Palangos m.1914,55
28.Panevėžio r.138132,12
29.Pasvalio r.97262,05
30.Plungės r.40280,05
31.Prienų r.41680,58
32.Radviliškio r.92542,37
33.Raseinių r.96394,39
34.Rietavo18519,19
35.Rokiškio r.70136,56
36.Skuodo r.59283,23
37.Šakių r.94999,30
38.Šalčininkų r.29453,11
39.Šiaulių r.88422,18
40.Šilalės r.51342,12
41.Šilutės r.75550,39
42.Širvintų r.36785,36
43.Švenčionių r.27292,59
44.Tauragės r.51406,66
45.Telšių r.54469,92
46.Trakų r.9596,99
47.Ukmergės r.56648,84
48.Utenos r.29937,93
49.Varėnos r.15690,09
50.Vilkaviškio r.79349,10
51.Vilniaus r.31627,93
52.Zarasų r.22216,13
Iš viso:2663998,81