ŽIS statistikos skaičiavimo paslauga papildyta žemės našumo balo skaičiavimu

2016-03-24

ŽIS statistikos skaičiavimo paslauga papildyta žemės našumo balo skaičiavimo įrankiu. Žemės našumo balas skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio (Dirv_DR10LT) sluoksnį VERTINIMAS. Šiame sluoksnyje yra sukaupti duomenys apie žemės ūkio naudmenų vertinamo plotinio kontūro dirvožemių tipologinius vienetus ir granuliometrinę sudėtį, žemių melioracinės būklės ir užmirkimo informaciją, dirvožemių dangos įvairovės (margumo), klimato sąlygų, dirvožemių akmenuotumo, dirvožemių agrocheminių savybių, vertinamo plotinio kontūro bazinį balą, vertinamo plotinio kontūro žemės našumo balą.

Skaičiuojant nurodytos teritorijos (sklypo, vietovės ar pan.) vidutinį žemės našumo balą yra pateikiami visi į nurodytą teritoriją patenkantys vertinimo kontūrai (kiekvienam kontūrui nurodomas į teritoriją patenkantis jo plotas ir našumo balas) bei bendras vidutinis žemės našumo balas.

Kaip naudotis šia paslauga galite pažiūrėti trumpoje mokomojoje vaizdo medžiagoje.

Kviečiame naudotis ŽIS el. paslaugomis.