Pristatomas naujas Lietuvos vidaus vandenų batimetrinių žemėlapių rinkinys

2015-09-01

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), kaip institucija, įgyvendinanti valstybės politiką geodezijos, kartografijos, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse, pristato naują erdvinių duomenų rinkinį – Lietuvos vidaus vandenų batimetrinių žemėlapių rinkinį.

NŽT valdomame Lietuvos erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt) publikuojami batimetriniai Lietuvos vidaus vandenų duomenys, kurie apima Lietuvos ežerus, tvenkinius, Kauno ir Kuršių marias bei dalį jūros pakrantės.

Duomenys parengti VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ (GIS-Centras) iniciatyva, susisteminus ir vektorizavus Gamtos tyrimų centro, Geologijos ir geografijos instituto, Klimato ir vandens sistemų sektoriaus, Vidaus vandens kelių direkcijos, Aplinkos apsaugos agentūros bei GIS-Centro turimą informaciją (batimetrinius planus, schemas). Medžiagą susistemino, vektorizavo ir duomenų rinkinį sukūrė Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojas – GIS-Centras.

GIS-Centras planuoja ateityje, gavus naujos medžiagos, papildyti erdvinių duomenų rinkinį naujais batimetriniais planais ir pritaikyti jį naudojimui mobiliuosiuose įrenginiuose.

Batimetrinius žemėlapius galite peržiūrėti geoportal.lt žemėlapių naršyklėje.

Batimetrija Batimetrija