2024-05-31
ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos 2024 gegužės 27 d. posėdis

2024 gegužės 27 d. vyko Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdis, kuriame susirinko visų ES valstybių narių ministrai, atsakingi už žemės ūkio ir žuvininkystės sektorius. Šiame posėdyje buvo aptarti žemės ūkio sektoriuje susirūpinimą keliantys klausimai,

2024-05-24
BALTIC ESRI USER CONFERENCE 2024

2024 m. gegužės 15-17 d. Rygoje (Latvija) vyko BALTIC ESRI USER CONFERENCE 2024, kurioje dalyvavo ir VĮ Žemės ūkio duomenų centro atstovai. Pirmas dvi konferencijos dienas įvairios organizacijos iš Baltijos šalių dalinosi patirtimi naudojant ESRI produktus, o naujoves ir galimybes

2024-05-06
Žemės naudmenos 2023 m.

Bendras žemės naudmenų plotas 2023 m. buvo 6 528 648,30 ha. Daugiau nei pusę (51,6%) žemės naudmenų ploto (1 pav.) sudarė žemės ūkio naudmenos. Miškai taip pat užėmė nemažą dalį (32,9%) žemės naudmenų ploto. Visos kitos žemės naudmenos sudarė tik 15,5% viso šalies ploto.

2024-04-15
Žemės ūkio naudmenos 2023 m.

2023 m. žemės ūkio naudmenos Lietuvos teritorijoje užėmė 3 371 339,11 ha ploto arba 51,63% bendro šalies ploto (1 pav.). Žemės ūkio naudmenos pasiskirstė taip: ariamoji žemė (89,08%), sodai (0,53%) bei pievos ir natūralios ganyklos (10,38%). Didžiausias plotas žemės ūkio naudmenų

2024-04-08
Apleistų žemių plotai 2023 m.

Šalies žemės ūkio naudmenose nustatyta 33 952,95 ha apleistų žemių 2023 m (1 pav.). Bendrą Lietuvos Respublikos teritoriją sudarė 6 528 648,30 ha, iš jų žemės ūkio naudmenos – 3 371 339,11 ha. Apleistos žemės sudarė 1% žemės ūkio naudmenų ploto ir 0,52% bendro šalies

2024-03-18
Dirvožemio erozija

Dirvožemio praradimas dėl vandens erozijos yra viena iš pagrindinių žemės degradacijos grėsmių visame pasaulyje. Anksčiau atliktuose tyrimuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas konkretiems regionams, bet nebuvo atliktos ilgalaikio poveikio pasaulinei rinkai analizės. Sartori M. ir

2024-03-18
Žemės išteklių naudojimo stebėsenos (monitoringo) rezultatai 2005-2023 m.

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Žemės tvarkymo ir geodezijos departamentas, vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 4 d. įsakymu „Dėl žemės išteklių naudojimo stebėsenos (monitoringo) metodikos patvirtinimo“ nuo 2005 m. atliko Žemės išteklių

2024-02-21
Atnaujinti žemės našumo balų duomenys

2023 m. valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Žemės tvarkymo ir geodezijos departamentas, vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 15 d.  įsakymu „Dėl žemės našumo vertinimo duomenų bazės kūrimo ir duomenų atnaujinimo 2008–2011 metais programos bei žemės

2023-12-29
Žemės išteklių stebėsenos informacinė sistema

Įgyvendinant Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo 35 straipsnio nuostatas, nuo 2024 m. sausio 1 d. sukurta Žemės išteklių stebėsenos informacinė sistema (ŽISIS), atitinkanti Žemės informacinės sistemos funkcinę struktūrą ir įdiegtus duomenų apdorojimo procesus, ŽISIS informacinę