Atnaujinti trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografiniai žemėlapiai

2019-11-04
Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) 2019 metais tęsė antrąjį Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo ciklą, pradėtą 2018 metais, ir sėkmingai atnaujino trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinius žemėlapius.

Ortofotografiniai žemėlapiai sudaromi naudojant aerofotografines nuotraukas, gautas fotografuojant žemės paviršių lėktuve įtaisyta skaitmenine aerofotokamera. Ortofotografiniai žemėlapiai, kaip kartografinio pagrindo duomenys, naudojami daugelyje sričių bei įvairiems uždaviniams spręsti, pvz., valstybiniams erdviniams duomenims atnaujinti, pasėliams deklaruoti ir ES išmokoms administruoti, valstybės sienai kartografuoti, valstybės saugumui užtikrinti, teritorijų planavime ir pan.

NŽT visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymo darbus nuo 2015 metų vykdo kas trejus metus. Kiekvienais metais Tarnyba organizuoja trečdalio Lietuvos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymą. 2019 metais atnaujinti apie 22 428 kv. km teritoriją dengiantys ortofotografiniai žemėlapiai.

2018–2020 metais sudaromų ortofotografinių žemėlapių ląstelės (pikselio) dydis neviršija 25×25 cm vietovėje. Aiškiai matomų vietovės taškų ortofotografiniuose žemėlapiuose absoliutinis tikslumas RMSE≤0,5 m (vidutinė kvadratinė paklaida (angl. RMSE)).

Sudaromi žemėlapiai yra 4-ių spalvinio spektro kanalų, kurių kiekvieno spalvos gylis 8 bitai. Kanalas sudarytas iš ląstelių (pikselių) atvaizduojančių vieną iš spalvų – raudoną (angl. Red – R), žalią (angl. Green – G), mėlyną (angl. Blue – B) arba artimąją infraraudonąją (angl. Near InfraRed – NIR).

Aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo darbus vykdo Ukrainos įmonė RAB „Aviacinis skaičiavimo centras“ („Aviation Accounting Center“), kokybės kontrolę atlieka UAB „Via GIS“.
2019 m. sudarytų ortofotografinių žemėlapių peržiūros ir atsisiuntimo (iki 5 žemėlapio lapų) paslaugos jau teikiamos Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt.

Naudotojai, pageidaujantys gauti visus 2018-2019 metais sudarytus ortofotografinius žemėlapius, NŽT turi pateikti paraišką (paraiškos formą galima rasti Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės puslapyje „Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių įsigijimo ir naudojimo paraiškos“) arba kreiptis į NŽT Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus specialistus, kurie suteiks informaciją, kaip gauti ortofotografinių žemėlapių duomenis.“
Orto 2019