ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos 2024 gegužės 27 d. posėdis

2024-05-31
ACEBOP | Comisia Europeană a publicat in data de 1 iunie 2018 propunerea  legislativă de reformare a Politicii Agricole Comune (PAC). - ACEBOP

2024 gegužės 27 d. vyko Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdis, kuriame susirinko visų ES valstybių narių ministrai, atsakingi už žemės ūkio ir žuvininkystės sektorius. Šiame posėdyje buvo aptarti žemės ūkio sektoriuje susirūpinimą keliantys klausimai, kurie buvo pateikti 2024 m. kovo 21–22 d. ir 2024 m. balandžio 17–18 d. Europos Tarybos išvadose: apsirūpinimo maistu saugumo ir Sąjungos strateginės autonomijos svarba, gyvybingų kaimo bendruomenių vertė, esminis bendros žemės ūkio politikos vaidmuo. Europos Vadovų Taryba šiose išvadose siūlė Komisijai ir Tarybai nedelsiant daryti pažangą mažinant ūkininkams tenkančią administracinę naštą, stiprinant ūkininkų padėtį maisto tiekimo grandinėje, parengiant papildomos paramos priemones, užtikrinant sąžiningą konkurenciją pasaulio mastu ir vidaus rinkoje, susitariant dėl ES ir Ukrainos visapusiškos laisvosios prekybos ir nustatant papildomus tarifus tam tikram Rusijos ir Baltarusijos žemės ūkio produktų importui į Europos Sąjungą. Ministrams buvo pateikta informacija apie priemones, kurios jau yra pradėtos įgyvendinti ir kurias dar numatoma įgyvendinti. Posėdžio dalyviai palankiai įvertino Komisijos pasiūlytas priemones bei bendros žemės ūkio politikos pakeitimus ir siūlė tobulinti krizių valdymo priemones, užtikrinti lankstesnę ir veiksmingesnę paramą.